Ross

en artificiellt intelligent ”advokat” – ett juridiskt expertprogram baserat på IBM:s Watson. – Ross kan besvara frågor som ställs i naturligt språk om juridik. Svaren baseras på en databas som innehåller all tillgänglig amerikansk juridisk litteratur. Programmet uppdateras ständigt med nya domstolsutslag. Svaren är kortfattade och innehåller referenser och förslag till läsning. – Den amerikanska advokat­byrån BakerHostetler meddelade i maj 2016 (se pressmeddelande) att den ska använda Ross för att underlätta beredningen av konkursmål. – Se rossintelligence.com.

[ai] [juridik] [ändrad 10 augusti 2017]

Dagens ord: 2016-05-18