RPM

  1. – RPM package manager, ursprungligen Red Hat package manager – ett installations­­program för Linux‑program, vanligt i Linuxvärlden. Det utvecklades av före­taget Red Hat, och sprids som fri mjukvara. Det har också anpassats till andra operativsystem. Förkortningen .rpm står också för RPM:s filformat (se också rekursiv förkortning). – Läs mer på rpm.org;
  2. rpm – revolutions per minute – varv per minut – rotationshastighet för skivspelare för grammofonskivor. 33 1/3 för lp‑skivor, 45 för singlar och ep‑skivor, 78 för så kallade stenkakor.

[fri mjukvara] [förkortningar på R] [linux] [rekursiva förkortningar] [ändrad 10 juni 2020]