Sailfish

Sailfish OS – ett operativsystem för smarta mobiler, ut­vecklat av det finländska företaget Jolla. Det visades upp i Helsing­fors i november 2012. Sail­fish är en vidareutveckling av Meego†, som i sin tur byggde på Linux, se också Mer†. Tele­foner med Sail­fish kan också köra program för Android. – Sailfish användes i den smarta mobilen Turing Phone†. – Se sailfishos.org. – Swordfish är en vidareutveckling av Sailfish.

[linuxdistributioner] [mobilt] [ändrad 8 september 2020]

Dagens ord: 2014-11-26