Mer

tidigare namn på ett Linux-baserat avsiktligt ofullständigt operativsystem för smarta mobiler. – Mer spreds med fri och öppen källkod. Det saknade egen kärna, utan var avsett att köras med Linux som kärna. Mer saknade också grafiskt användargränssnitt. Det var utvecklat på basis av operativsystemet Meego†, och var i sin tur grunden för operativsystemet Sail­fish. 2019 slogs Mer‑projektet och Sailfish samman, och de ska använda namnet Sailfish OS. – Se Sailfish OS webbsidor.

[fri och öppen källkod] [linuxdistributioner] [namnbyte] [ändrad 6 september 2020]