Samba

en uppsättning program som gör att Windows-datorer kan använda resurser i ett Unix-nät. – Samba körs på Unix, men efterliknar Windows nätverksprotokoll så att Windows kommer åt resurser som filer och skrivare i Unixnätet. Samba ingår i nästan alla varianter av Unix, inklusive macOS och Linux. – Samba utvecklades i början av 1990‑talet av australiern Andrew Tridgell. – Se samba.org.

[nätverk] [unix] [windows] [ändrad 14 november 2019]