Liberty Alliance

avvecklad organisation som fastställde regler för sam­ordnad identi­tets­hantering för så kallade web services. Tanken var att en an­vändare bara skulle behöva logga på en gång under ett arbetspass, även om hon under det passet använder webbase­rade tjänster från flera olika orga­nisa­tioner. – Liberty Alliance grundades 2001 som ett alter­nativ till Microsofts sedan dess ner­lagda Dotnet My Services. De flesta större data- och tele­kom­före­tagen var med i Liberty Alliance. – Or­ga­ni­sa­tionen av­veck­lades 2009, och er­sattes då av Kantara Initiative. – Liberty Alliances webb­plats finns kvar vilande på projectliberty.org.

[identitet] [nerlagt] [organisationer] [ändrad 9 juli 2017]