seamless

  1. – sömlös, skarvlös, omärklig – om det att två eller flera program och/eller apparater fungerar så bra ihop att de ter sig som en enhet. Det behövs ingen handpåläggning. – Seamlessness har ifrågasatts som ideal. En del forskare, bland andra Mark Weiser (se denna artikel), anser att det är en fördel om användarna märker och förstår vad som händer. Läs om alternativet seamfulness på forskningsinstitutet SICS (numera del av RISE) webbsidor (borttaget, men se denna artikel);
  2. Seamless Distribution AB – svenskt företag som utvecklar system för ekonomiska transaktioner. Företaget utvecklade den nerlagda betalningsappen Seqr† för mobiltelefoner.

[betalningar] [datakommunikation] [företag] [it-system] [ändrad 7 maj 2021]