datagram

en datamängd som består av nyttolast (ett meddelande) och adressinformation, och som innehåller all information som behövs för att det ska kunna skickas från avsändare till mottagare i ett paketförmedlande nätverk som internet. Datagram förmedlas uppkopplingslöst: avsändarens system tar vid avsändandet inte reda på ifall mottagaren kan ta emot meddelanden, och avsändaren får inte heller någon garanti för att meddelandet kommer fram, eller något meddelande ifall så inte sker. Datagram är ett slags paket, men alla paket är inte datagram. I UDP (ett enklare alternativ till TCP) används termen datagram om den datamängd som kan förpackas i ett paket. Datagram innehåller den information som ska överföras (nyttolasten) och adressinformation (transport headers). För att ett datagram ska kunna överföras på internet som ett paket krävs ytterligare adressinformation (network headers). Datagram motsvaras i TCP av segment. – Användes också i WDP†. – Termen är en kombination av data och telegram. – Se definition i RFC 1594: länk.

[internet] [rfc] [ändrad 5 februari 2019]