sharebait

delningsbete material som publiceras på sociala nät­verk för att andra ska sprida det vidare (dela det). Det kan vara text, bild, video eller musik. Ordet är ned­sättande. Det används i synner­het om sådant som publiceras enbart, eller huvud­sakligen, för att folk ska sprida det vidare. Ibland anges det uttryckligen: Sprid detta vidare till så många som möjligt. Share­bait används också för att sprida reklam. Jäm­för med clickbait, se klick­bete.