Silent circle

ett amerikanskt företag som till­­handa­­håller kryp­te­rade mobil­­samtal och sms. – Fram till augusti 2013 erbjöd Silent circle också kryp­terad e‑post, Silent mail†, men la ner den tjänsten när det blev känt att NSA kunde utöva hårda på­tryck­­ningar för att få ut kundernas mejl. – Kunderna in­stallerar Silent circles program på sina smarta mobiler. Pro­­gram­met kryp­te­rar röstsam­tal och sms och slussar dem till Silent circles servrar. Om mottagaren också är kund hos Silent circle skickas med­­de­lan­dena vidare för att dekrypteras hos mot­ta­garen. Om mot­ta­garen inte är kund hos Silent circle dekrypteras med­de­lan­dena av servern och skickas okryp­te­­rade till mottagaren. – Silent circle grundades av Phil Zimmer­­mann och Mike Janke. Företaget har varit med och ut­veck­lat ope­ra­tiv­­sys­temet Silent OS, och har tillsam­mans med Geeksphone grundat före­­ta­get SGP Technologies, som har ut­veck­lat den smarta mobilen Black­­phone, samt deltar i utvecklingen av e‑posttjänsten Dark mail. – Se silent­circle.com. – Läs också om Lavabit† och Protonmail.

[kryptering] [personlig integritet] [ändrad 7 april 2019]