Silent circle

amerikanskt företag som till­­handa­­håller kryp­te­rade mobil­­samtal och sms. – – Fram till augusti 2013 erbjöd Silent circle också kryp­terad e‑post, Silent mail†, men la ner den tjänsten när det blev känt att NSA kunde utöva hårda på­tryck­­ningar för att få ut kundernas mejl. – Kunderna in­stallerar Silent circles pro­gram på sina smarta mobiler. Pro­­gram­met kryp­te­rar röst­­sam­tal och sms och slussar dem till Silent circles servrar. Om mot­ta­garen också är kund hos Silent circle skickas med­­de­lan­dena vidare för att de­kryp­teras hos mot­ta­garen. Om mot­ta­garen inte är kund hos Silent circle de­kryp­teras med­de­lan­dena av servern och skickas okryp­te­­rade till mot­ta­garen. – Silent circle grundades av Phil Zimmer­­mann och Mike Janke. Före­taget har varit med och ut­veck­lat ope­ra­tiv­­sys­temet Silent OS, och har till­­sam­mans med Geeks­­phone grundat före­­ta­get SGP Technologies, som har ut­veck­lat den smarta mobilen Black­­phone, samt deltar i ut­veck­lingen av e‑post­tjänsten Dark mail. – Se silent­circle.com. – Läs också om Lavabit† och Protonmail.

[kryptering] [personlig integritet]