skyddad exekvering

körning av ett program på ett sådant sätt att platt­formen som programmet körs på inte kan påverka programmet. Det går till exempel inte för plattformen att installera skadeprogram på ett program som körs med skyddad exekvering. Platt­formen kan inte heller kopiera och spara de data som behandlas. Detta kan vara relevant när en organisation kör program i en molntjänst, alltså i servrar som någon annan äger, och som kanske dessutom används av flera organisationer. – Skyddad exekvering, på engelska shielded execution, är principen bakom Microsoft Haven.

[it-säkerhet] [programkörning] [ändrad 19 augusti 2019]