Spyglass

ett uppköpt amerikanskt företag som på 1990‑talet utvecklade och sålde webbläsaren Mosaic†. Det var en omarbetning av den ursprungliga webbläsaren med samma namn, utvecklad på NCSA, National center for supercomputing applications. – Spyglass hade tillåtelse att använda varumärket Mosaic, eftersom företaget ägdes av NCSA och hade till uppgift att kommersialisera produkter från NCSA. Spyglass licensierade 1995 sin teknik till Microsoft, som använde den i Internet Explorer. Spyglass utvecklade också en webbserver. – Företaget såldes 1996 till Nagra (tidigare OpenTV – se nagra.com) Varumärket används inte längre.

[företag] [uppköpt] [webbläsare] [ändrad 18 juni 2020]