stjärnnätverk

nätverk där varje dator är direkt ansluten till en central enhet som kopplar trafiken mellan datorerna. – Den centrala enheten kan vara en persondator, en server eller en nätverksenhet som en hubb eller switch. Även ett trådlöst nätverk kan vara uppbyggt som ett stjärnnät. – På engelska: star network. – Stjärnnät är en topologi. Man använder också benämningarna stjärnformat nätverk och stjärntopologi.

[nätverk] [ändrad 21 mars 2017]