stjärnnätverk

(star network) – nätverk där varje dator är direkt ansluten till en central enhet som kopplar trafiken mellan datorerna. Den centrala enheten kan vara en persondator, en server eller en nätverksenhet som en hubb eller switch. Även ett trådlöst nätverk kan vara uppbyggt som ett stjärnnät. – Stjärnnät är en topologi. Man använder också benämningarna stjärnformat nätverk och stjärntopologi.

[nätverk] [ändrad 21 mars 2017]