Sun modular datacenter

Project Blackbox – ett komplett datacenter från Sun†, numera Oracle, i en container, färdigt att ta i drift. Hade först Blackbox som arbetsnamn. Hela datacentret skulle vara lika enkelt att ta i drift som en persondator. Containern innehöll servrar, elektrisk anslutning och kylning och behövde bara anslutas till elnätet och internet. – Dokumentation (från 2011) finns på Oracles webbsidor.

[it-system] [hårdvara] [ändrad 23 maj 2017]