TeaTime

kommunikationstekniken i Alan Kays användargränssnitt Croquet (som i praktiken är nerlagt). – Eftersom Croquet var ett utpräglat fleranvändarsystem kallades TeaTime för samarbetsarkitektur. Det var utformat så att många användare samtidigt kunde ha tillgång till samma objekt. Användarna hade kopior av objektet, och de kommunicerade med originalobjektet. Genom tvåfasöverlämning undvek man versionsproblem – alla ändringar genomfördes i tur och ordning på ett enda ställe. – Se denna pdf (från 2005).

[datakommunikation] [inaktuellt] [ändrad 21 maj 2019]