Teleguide

Terminal för teleguide.
Teleguideterminalen.

ett svenskt datornät för privatpersoner, startat av Televerket (nuvarande Telia), IBM och Esselte 1991, nerlagt 1993. – Teleguide var inspirerat av franska Minitel†. Teleguide hade specialkonstruerade terminaler med inbyggda modem (för uppringda förbindelser) och kort för inloggning. Det fanns ett utbud av informationstjänster och e-post. Satsningen blev aldrig framgångsrik. En orsak var troligen att kunderna hellre skaffade vanliga persondatorer än de specialkonstruerade Teleguideterminalerna. En annan var att internet började bli ett realistiskt alternativ.

[it-historia] [nerlagt] [nätverk] [ändrad 17 mars 2020]