Teleguide

svenskt datornät för privatpersoner, startat av Televerket (nuvarande Telia), IBM och Esselte 1991, nedlagt 1993. Det var inspirerat av franska Minitel. Teleguide hade specialkonstruerade terminaler med inbyggda modem och kort för inloggning. Det fanns ett utbud av informationstjänster och enkel e-post. Projektet blev aldrig framgångsrikt. En orsak var troligen att kunderna hellre skaffade vanliga persondatorer än de specialkonstruerade Teleguideterminalerna. En annan var att internet började bli ett realistiskt alternativ.