textdelning

  1. – spridning av textremsor till film och tv‑serier genom internet. Det gäller undertexter som har gjorts av privatpersoner, inte de undertexter som har gjorts av film- och tv‑bolagens översättare. – Företeelsen blev omtalad i juli 2013 när polisen ingrep mot textdelningssajten Undertexter. Enligt åklagaren som beordrade ingreppet är spridning av översättningar ett brott mot upphovsrätten om det görs utan tillstånd av upp­hovs­rätts­havaren. – Ordet: Anspelar på fildelning. På engelska talar man bland annat om open captions;
  2. – fildelning av text. (Alltså till skillnad från fildelning av musik, film och program;)
  3. ironiskt: otillåten kopiering av text. Ordet användes i den betydelsen 2012 när chefredaktören på en svensk landsortstidning ertappades med att ha plagierat en annan journalists text och därför blev avskedad.

[fildelning] [film] [jargong] [radio och tv] [upphovsrätt] [ändrad 5 september 2020]