Tomlinson, Ray

(1941—2016) – amerikansk programmerare, känd för att han 1971 upp­fann tekniken för e-post och då införde tecknet @ i adresserna. – Tom­lin­son anpassade en existerande teknik för att skicka med­delan­den till användare i samma dator­system så att man också kunde skicka med­delan­den till användare i andra dator­system. För­ut­sätt­ningen var att båda systemen var anslutna till Arpa­net, före­gångaren till inter­net. – Tom­­lin­son ut­veck­lade e‑post­tekniken när han var anställd på it‑före­taget Bolt, Beranek and Newman, numera Ray­theon BBN Technologies (länk), som ut­veck­lade teknik för Arpa­net. – På senare år fick Tom­lin­son flera ut­märk­el­ser. – Ray Tomlin­sons webb­sida fanns här (borttagen, men se hans sida i Internet hall of fame).

[e-post] [it-historia] [ray tomlinson] [ändrad 25 april 2017]