träd

(tree) – schematisk uppritning av hierarkiskt system, avbildat i trädliknande form. Det kan vara ett filsystem, internets domänsystem eller användarna i ett lokalt nätverk sorterade i grupper och undergrupper på flera nivåer. Varje förgrening motsvarar en ny lägre nivå i hierarkin. Till skillnad från hur det är i riktiga träd räknas roten som den högsta nivån. Den lägsta nivån är de yttersta grenarna eller bladen (även kallade löven). Trädet är alltså upp‑och‑ner. Ett formellt krav är att alla nivåer är namngivna och att det finns en komplett serie av namngivna nivåer mellan den högsta nivån och den lägsta nivån. – Flera samordnade träd kallas ibland för skog (forest).

[nätverk] [ändrad 3 december 2018]