ultra wideband

(UWB) – ultrabredband – en radioteknik som använder extremt kortvariga skurar av radiovågor på ett brett spektrum av frekvenser. – UWB kan med låg strömförbrukning överföra stora data­mängder, och utvecklas därför som teknik för trådlös datakommunikation med några meters räckvidd. 2005 beslutades att UWB skulle användas i Bluetooth, men det har inte genomförts. – UWB är annor­lunda än vanlig radio. Vanlig radio sänder en kontinuerlig bärvåg på en fast frekvens (till exempel på 105,6 megahertzFM‑bandet). UWB sänder i stället skurar eller pulser som varar någon miljarddels sekund. Radiosignalen täcker alla frekvenser inom ett band på minst 500 megahertz eller minst 20 procent på vardera sidan av en grundfrekvens: om grundfrekvensen är fem gigahertz täcker signalen alltså allt mellan fyra och sex gigahertz. (I stället för att spela en ton i taget på pianot trycker man alltså ner hela klaviaturen på en gång.) Informationen kodas som den relativa styrkan hos olika frekvenser i skuren. – Efter­som skuren är extremt kortvarig och svag (det behövs bara någon milli­watt) stör den inte andra radiosignaler. (Detta gäller så länge det inte finns många UWB‑sändare i samma område.) Radiosignalen kan gå runt hörn och passera genom väggar. Teoretiskt kan man överföra tusentals megabyte per sekund. – Tekniken utvecklades från början för militärt bruk. Med högre uteffekt kan man få räckvidd upp till 15 kilo­meter. UWB kan också användas som ett slags radar på nära håll: genom att analysera reflekterade signaler kan man ”se” runt hörn. – En branschorganisation för UWB, Wimedia Alliance (länk, inaktuell webbsida) existerade 2002—2009, och hade som mest över 60 medlems­företag. Den överlät när den upplöstes specifikationerna till Bluetooth special interest group, USB implementers forum och Wireless USB promoter group. Detta har inte lett till några produkter, vilket har motiverats med att de immateriella rättigheter som ingår i specifikationerna är alltför komplicerade, eftersom många företag är inblandade. Däremot lanserade det irländska företaget Decawave (länk) 2015 en teknik för inomhusnavigering baserad på UWB. – Apples mobiltelefon iPhone 11, lanserad i september 2019, har ett särskilt chipp, U1, som använder UWB för att bestämma telefonens plats i ett rum med en noggrannhet på några centimeter och för att hitta andra enheter med U1‑chipp i samma rum för att kunna överföra data till dem.

[trådlöst] [ändrad 16 augusti 2021]

Dagens ord: 2021-08-21