UMPC

Ultra mobile PC – en typ av handdator som utvecklades av Micro­­soft, men som till­verkades av andra företag enligt Micro­softs spe­ci­fi­ka­tion. Datortypen var vanlig i slutet av 00‑talet. – UMPC har blivit överspelat av surfplattor, dator­typen Ultra­book och av Micro­softs egen Surface. UMPC var först känt under arbets­­namnet Origami. En UMPC hade pek­skärm, trådlös internetanslutning och tv‑mottagare, kunde spela upp ljud och video samt an­vändas för spel. Operativ­­systemet var vanliga Windows. De första UMPC visades upp i mars 2006, till­­verk­a­de av Samsung. Mest kända UMPC:n blev ändå kanske datorn Oqo, som till­verk­a­des 2005—2009. – Jäm­för med minibärbar. – Se Micro­softs webb­sidor (länk, från 2011).

[förkortningar på U] [persondatorer] [ändrad 30 maj 2017]