universal power unit

(UPU) – en måttenhet som Oracle tidigare använde för att beräkna licensavgiften för sina databashanterare. Det har inte utfärdats några nya UPU‑licenser sedan 2001, men det kan fortfarande finnas avtal med sådana licenser. – UPU be­räk­nades genom att man multipli­ce­rade antalet processorer i kundens it‑system med processorhastigheten. UPU‑ba­se­rade avgifter var im­popu­lära bland många kunder, eftersom de innebar att licens­avgiften blev högre när kunden byggde ut eller upp­grade­rade systemet, trots att data­bas­hanteraren var oför­ändrad.

[databaser] [licenser] [ändrad 20 augusti 2020]