virtuellt självmord

(virtual suicide) – det att någon tar bort sig själv från internet. Personen tar, i den utsträckning det är möjligt, bort all information om sig själv från sociala nätverk och från andra ställen på internet.  Hon avbeställer alla nyhetsbrev och avslutar alla konton. – Se detta blogginlägg av Jan Svärdhagen. – Se också cybercide, rätten att bli bortglömd, social bankruptcy och web dead.

[dold identitet] [jargong] [sociala medier] [ändrad 23 april 2020]

Dagens ord: 2013-02-08