virtuellt skrivbord

skrivbord (desktop) som är åt­komligt från vilken dator som helst. – Man ska kunna byta dator och plats och ta med allt som finns i det grafiska användargränssnittet till den nya datorn. – Skrivbordets inne­håll lagras på en server i stället för på användarens dators hårddisk eller SSD. Det kan sedan hämtas från valfri dator som är tillgänglig via nätet. – Det som lagras på servern är inte bara skrivbordets utseende med ikoner, utan också kopplingen till det som är sparat på skrivbordet – tekniken förutsätter att användaren kan få tillgång till allt på skrivbordet genom nätverket. – Benämningen virtuellt skrivbord anknyter till termer som virtuellt tangentbord, men strängt talat är ett virtuellt skrivbord inte mer virtuellt än vanliga skrivbord i grafiska användargränssnitt: skillnaden är bara att det lagras på en server i stället för på persondatorns hårddisk / SSD. Om det virtuella skrivbordet hanteras av en molntjänst talar man på engelska om desktop-as-a-service (DaaS). – På engelska: virtual desktop.

[grafiskt användargränssnitt] [virtuellt] [ändrad 8 februari 2023]

Dagens ord: 2022-12-22