virtuellt skrivbord

skrivbord (desktop) som är åt­komligt från vilken dator som helst. Man ska kunna byta dator och plats och ta med allt som finns i det grafiska användargränssnittet till den nya datorn. Skriv­bordets inne­håll lagras på en server i stället för på an­vänd­arens dators hård­disk. Det kan sedan hämtas från valfri dator som är till­gänglig via nätet. – Det som lagras på servern är inte bara skrivbordets ut­se­ende med ikoner, utan också kopp­lingen till det som är sparat på skriv­bordet – tekniken för­ut­sätter att an­vänd­aren kan få till­gång till allt på skriv­bordet genom nät­verket. – Benämningen virtuellt skrivbord anknyter till termer som virtuellt tangentbord, men strängt talat är ett virtuellt skrivbord inte mer virtuellt än vanliga skrivbord i grafiska användargränssnitt: skillnaden är bara att det lagras på en server i stället för på persondatorns hårddisk. Om det virtuella skrivbordet hanteras av en molntjänst talar man på engelska om desktop-as-a-service (DaaS). – På engelska: virtual desktop.

[grafiskt användargränssnitt] [virtuellt] [ändrad 25 september 2018]