virusspam

(virus spam, V-spam)spam som sprider datavirus genom att locka mottagaren att klicka på en länk till en webbsida. Viruset följer med webbsidan vid inläsningen. På så sätt kringgås virusskydd, eftersom de oftast inte genomsöker nerladdade webbsidor.

[skadeprogram] [spam] [ändrad 2 maj 2020]