VPN-tunnel

  1. – den krypterade förbindelse som upprättas i ett virtuellt privat nätverk (VPN). – ”Tunneln” är en internetförbindelse mellan användaren och en VPN-server (den server som hanterar kommunikation mellan ett lokalt nätverk och VPN-användare). Trafiken i ”tunneln” är krypterad så att både med­del­andet och adressen till den slutliga mottagaren är oläsliga för alla som uppsnappar meddelandet. En utomstående kan bara se att det pågår kommunikation mellan användaren och VPN‑servern. VPN‑servern dekrypterar meddelandet och adressen och skickar meddelandet i klartext till den slutliga mottagaren;
  2. vpntunnel.se – svensk tjänst som tillhandahåller anonym internetanvänd­ning genom en VPN-tunnel. Drivs av företaget Netalia i Stockholm. – Se vpntunnel.com.

[företag] [kryptering] [nätverk] [skyddad kommunikation] [ändrad 21 december 2017]

Dagens ord: 2013-02-10