websocket

(även: web socket) – en teknik för snabb tvåvägskommunikation mellan webbläsare och webbserver. Kommunikationen sker med duplex, det vill säga att meddelanden kan skickas i båda riktningarna samtidigt. Webbservern kan skicka data till webbläsaren utan att webbläsaren har efterfrågat den först. Kommunikationen sker mellan sockets (socklar), vilket innebär att båda parter är medvetna om att det kommer att utväxlas många meddelanden, och att man använder en mer specifik adressering (socketadress) än i vanlig internetkommunikation. – Websockets är en standard som utvecklas av internets tekniska ledningsgrupp IETF, se denna länk.

[webben] [ändrad 10 november 2018]