WIDL

web interface definition language – en 1997 föreslagen standard för beskrivning av programmeringsgränssnitt (API:er) för data och tjänster på webben. Blev snabbt inaktuell. – WIDL utvecklades av företaget Webmethods (som 2007 köptes av Software AG) och var skrivet i XML. Det kan beskrivas som ett metaspråk, alltså ett sätt att beskriva beskrivningar på ett enhetligt sätt. – Läs mer på World Wide Webkonsortiets webbsidor (från 1997).

[förkortningar på W] [inaktuellt] [webben] [ändrad 7 september 2020]