x-höjd

i typografi: höjden på lilla x – ett av standardmåtten när man beskriver typsnitt. Höjden på lilla x är ju också höjden på alla andra gemena bok­stäver som saknar underhäng och uppstapel: a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w och z. – Jämför med versalhöjd och Åp‑höjd.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]