XBRL

Extensible business report language – XML‑baserat språk för uppmärkning av ekonomisk information. XBRL kan användas för bokföring, bokslut, redovisning, offerter, kreditupplysningar, börsdata och annan ekonomisk information. Informationen presenteras för mänskliga läsare i traditionell form på datorskärmen, men har dolda så kallade taggar skrivna i XBRL. Taggarna beskriver informationen i detalj så att den kan bearbetas av datorprogram, till exempel ”hällas in” i ett kalkylark. – Läs mer på xbrl.se.

[applikationer] [förkortningar på X] [xml] [ändrad 21 mars 2018]