PARC

Palo Alto Research center, förr Xerox PARC, sedan januari 2002 bara PARC – legen­da­riskt forskningsinstitut i Palo Alto där mycket av det vi tar för givet i moderna person­datorer har upp­funnits. – Den första datorn som påminner om en modern person­dator var Xerox Alto, som utveck­lades 1973 på PARC, men som inte såldes kommersi­ellt. Den följdes 1981 av Xerox Star, som såldes kommersi­ellt, men som inte kunde hävda sig mot de billigare person­datorerna från företag som Apple och IBM. – Kända forskare som har arbetat på PARC är Alan Kay, Bob Met­calfe, Anita Borg† och Mark Weiser†. – Xerox grundade PARC 1970 under ledning av fysikern George Pake (1925—2004, (se Wikipedia) med målet att upp­finna ”fram­tidens kontor”. Stig Hagström var forskningschef på PARC:s materialforskningsavdelning 1976—1987. På PARC ut­veck­lades det grafiska an­vändar­gräns­snittet, det lokala nät­verket, ether­net och laserskrivaren. Legendariskt är också hur Xerox ständigt har för­summat att marknads­föra uppfinningarna (med undantag för laserskrivaren). Det blev Steve Jobs som, efter att ha sett Xerox Alto, såg till att det grafiska användar­gräns­snittet med fönster, ikon, mus och pekare blev normen för en användar­vänlig person­dator. – Till­sammans med Stanford-universi­tetet har Xerox PARC varit den kreativa motorn i Silicon Valley, men storhetstiden var på 1970‑talet. Se boken Dealers of lightning: Xerox PARC and the dawn of the computer age av Michael Hiltzik (1999). – Sedan januari 2002 är PARC, som tidigare var en avdelning, ett helägt dotter­bolag till Xerox. – Se parc.com.

[forskningsinstitut] [it-historia] [ändrad 11 april 2019]

Borg, Anita

Porträtt av Anita Borg.
Anita Borg.

(1949—2003) – grundare av det som nu heter Anita Borg institute for women and tech­nol­ogy (tidigare Institute for women in technology), forskare på Parc, initiativtagare till nät­verket Systers för kvinnor i it‑världen och till Grace Hopper Celebration-konferens­erna. – Anita Borg blev 1999 leda­mot av amerikanska federala regeringens kom­mis­sion för främjande av kvinnor och minoriteter inom naturvetenskap, ingenjörs­­veten­skap och teknik. Hon belönades 1995 med EFF:s pris Pioneer Award (se länk), och 2002 med Heinz-priset (länk) för teknik, ekonomi och sysselsättning. Ut­märkelsen Women of vision awards† delades ut till hennes minne. – Mer på anitaborg.org.

[anita borg] [ändrad 27 april 2018]