logical unit number

(LUN) – nummer som identifierar en hårddisk eller SSD i ett it‑system. Hur numren är utformade varierar beroende på tillverkare. – Från början var LUN ett trebitars identifieringsnummer (motsvarande talen 0—7) som användes av SCSIbussar för att skilja mellan upp till åtta hårddiskar (eller volymer) som har samma SCSI‑nummer.

[datalagring] [ändrad 29 november 2019]

fast program

(firmware) – program som finns i ett icke rader­bart icke‑flyktigt minne som är inbyggt i datorn. – Fasta program är oftast program som behövs för datorns tekniska funktion eller för operativsystemet, och som läggs in vid tillverkningen av datorn. De finns alltså  inte på hårddisk eller SSD. Nyare fasta program kan ibland uppgraderas av användaren med ett speciellt förfarande. Även: inbyggt program. – Se också Datatermgruppen: länk.

[datorns konstruktion] [mjukvara] [ändrad 29 mars 2023]

jiffy

– engelsk jargong för kort tid, ett ögon­blick:

  1. – tiden mellan två signaler från datorns tidgivare (system timer inter­­rupts). Den tiden varierar mellan olika datorsystem. Brukar mätas i millisekunder;
  2. – i datoranimering: 1/100 sekund. Mått­enhet för tiden mellan två bildvisningar i en film;
  3. – om växelström: tiden som en vågrörelse tar, i Sverige alltså 1/50 sekund.

[datoranimering] [datorns konstruktion] [elektrisk ström] [ändrad 9 april 2018]

extensible firmware interface

(EFI) – en gammal specifikation för gräns­snittet mellan en dators operativsystem och datorns fasta program (firm­ware). – EFI lanserades 1998 av Intel som ersättning för det föråldrade BIOS. Från 2005 har EFI i sin tur ersatts av vidareutvecklingen unified extensible firm­ware inter­face, se UEFI. EFI och, numera, UEFI används på alla vanliga person­datorer. – Se branschorganisationen UEFI Forums webbsidor.

[datorns konstruktion] [ändrad 16 oktober 2018]

 

bootstrap

to bootstrap – att starta en dator – att köra den automatiska process som läser in datorns operativ­­system från lagringsminnet till arbetsminnet (RAM). Detta är nödvändigt därför att arbets­­­minnet är ett flyktigt halvledar­­­minne som töms på alla data när man stänger av datorn. På engelska säger man oftast bara to boot, vilket ofta för­­svenskas till boota, men säg hellre starta. Äldre svensk term: själv­­in­mat­ande ladd­ning. – Bootstrap står för lift oneself by the boot­­straps, ordagrant: ”lyfta sig själv i stövelstropparna” – lyfta sig själv i håret. Det syftar på en para­­dox: när man startar datorn finns det inga program i arbetsminnet: alltså måste datorn läsa in pro­gram från lagringsminnet (hårddisken eller SSD:n), men då behövs det ett program som säger åt datorn att göra det, och hur får man datorn att läsa in det programmet? Datorn måste alltså lyfta sig själv i håret. (Jäm­­för med en bil med bensinmotor, som måste ha en elektrisk startmotor för att gå igång.) Lösningen på para­­­doxen är att datorn har ett start­­­program (förr BIOS, numera UEFI) som är permanent lagrat i ett fast minne. Det raderas alltså inte när datorn stängs av.

[datorns konstruktion] [ändrad 13 augusti 2019]

klockflank

det att datorns klocka slår över från ett till noll eller omvänt. Från ett till noll kallas för negativ eller fallande klockflank. Från noll till ett kallas för positiv eller stigande klockflank.

[datorns konstruktion] [ändrad 4 augusti 2014]