Cohens lag

(Cohen’s law) – ”Den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att [sätt in valfritt argument här] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen.” Lagen finns också i en ut­vidgad variant: ”Den som tar till argu­mentet att den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att […] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen har därmed förlorat diskussionen.” – Lagen formulerades 2007 av en Brian Cohen.

[diskussioner] [lagar] [ändrad 23 december 2017]

fisking

engelsk bloggarterm: att punkt för punkt kritisera vad någon annan skriver i en nedgörande men sansad stil (inget råskäll). Ordet syftar på journalisten Robert Fisk† (länk) som 2001 blev kritiserad på det viset av journalisten Andrew Sullivan (blogg). Fisking beskrivs utförligt i Wikipedia. Fisking ska inte förväxlas med phishing (nätfiske).

[bloggar] [diskussioner] [jargong] [ändrad 3 oktober 2019]

troll

  1. nättroll, internettroll – en som skriver provokativa saker på internet, eller kommer med uppen­bart felaktiga påståenden för att skapa uppståndelse. – Från början: en som gör det för att skapa irritation, och för att skratta åt alla som låter sig luras, till exempel genom att de kommer med allvarligt menade rättelser av avsiktliga och provokativa fel. I denna betydelse kommer ordet troligen av trolling (fiskesättet dragrodd, se Wikipedia), som i ”trolling for suckers”, men det skadar förstås inte att engelska troll också har samma betydelse som på svenska. – Se också concern troll. – Numera kallas ofta alla som skriver dumma och provokativa saker för troll, även om de gör det på fullt allvar, som näthatare. Ibland kallas alla som säger emot för troll. – I boken This is why we can’t have nice things (länk) från 2015 hävdar Whitney Phillips (länk) att trollens beteende bygger på samma ”affärsmodell” som vanliga massmedier. – Se också trollfilter. – Trollens inlägg kallas på engelska ibland för flame bait. – Jämför med bozo, griefer, lamer, n00b och sea‑lioner;
  2. – person eller organisation som arbetar med desinformation på nätet – se trollfabrik.
  3. – person eller organisation som pressar människor på pengar för påstådda brott mot patenträtt eller upphovsrätt – se patenttroll, upphovsrättstroll och porn troll;
  4. to troll – att surfa, att söka information på webben.

– Ordet: Troll kan dels ha att göra med substantivet troll i samma betydelse som på svenska, men det kan också anspela på trollingdragrodd, eller på det ljudlika trawl (som i trålning) i betydelser som genomsöka, håva in.

[illa omtyckta personer] [näthat] [troll] [ändrad 27 maj 2022]

shoutbox

på svenska kommentarsruta, hojtlåda – utrymme på webbsida för korta kommentarer från besökare. Typiskt för en shoutbox, till skillnad från ett kommentarsfält, är att det inte krävs registrering för att skriva i dem, att utrymmet är begränsat (ofta bara en textrad), att det ofta bara visas ett inlägg åt gången och att inläggen raderas efter att de har visats. Ibland jämförs shoutboxar med chatt, men skillnaden är att shoutboxar inte är till för dialog mellan deltagarna. De är till för korta tillrop. – På svenska förekommer benämningen hojtlåda. I mer allvarsamma sammanhang passar det bättre med kommentarsruta.

[sociala medier] [ändrad 2 december 2019]

strawman

eller straw man – halmgubbe, halmdocka, sken­mot­ståndare, skrå­puk:

  1. – förvrängd framställning av en menings­mot­ståndare och dennas åsikter. Ordet används i argumentationsanalys. – Strawman be­tyder egentligen fågel­skrämma;
  2. – falsk identitet som någon använder på dis­kus­sions­forum för att tala mot sina egna åsikter. Per­sonen tänker alltså disku­tera med skenmotståndaren, alltså med sig själv, och vinna.

– Se också smurfing och sock puppet.

[diskussioner] [ändrad 11 december 2018]

bottom posting

om diskussioner på internet: placering av svaret på ett inlägg längst ned, nedanför det som man svarar på. Tidigare svar, liksom inlägget som startade diskussionen, citeras automatiskt i kronologisk ordning, traditionellt med det äldsta inlägget överst. Bottom posting gör det därför lätt att följa diskussionens gång, särskilt om skribenten kortar de tidigare inläggen genom beskärning. Ovana diskussionsdeltagare brukar föredra top posting med det senaste inlägget överst. – Ett tredje alternativ är saxning. – Se också trashback.

[diskussioner] [ändrad 9 juli 2020]

Well

The Well – Whole earth ’lectronic link – ett legendariskt forum på internet, grundat 1985. – The Well är ett slutet forum: man måste vara betalande medlem för att starta en diskus­sion på The Well, och oftast också för att delta i diskussionerna; vissa diskus­sioner är öppna för utom­stående (se Inkwell, bety­delse 2). Alla medlemmar måste använda sina riktiga namn. Medlemmarna har e‑post och webbsidor på The Wells domän. The Well tar inte emot annonser och betraktar medlemmarnas inlägg som deras personliga egendom (”you own your own words”). – The Well grundades som en BBS av Larry Brilliant (länk) och Stewart Brand från Whole earth catalog†. Senare flyttades The Well till internet. Huvud­kon­toret finns i San Francisco, och de flesta medlemmarna bor där eller i Silicon Valley. – The Well är ett av de äldsta exemplen på vad Howard Rhein­gold kallar för en virtuell gemenskap, och var länge det mest kända, trots att The Well aldrig har haft särskilt många medlemmar. – The Well ägs sedan sep­tember 2012 av The Well Group, som i sin tur ägs av mångåriga medlemmar av The Well. Från 1999 till 2012 ägdes The Well av Salon Media Group (länk). Salon försökte sälja The Well 2005, men fann ingen köpare. Så i maj 2012 sa Salon upp all personal på The Well och bjöd ut domän­en till försäljning. Ett antal medlemmar samlade då in pengar och tog över företaget. – Se well.com. – Journa­listen Katie Hafner (länk) har skrivit boken The Well: A story of love, death and real life in the seminal online community (2001).

[diskussioner] [it-historia] [ändrad 5 november 2017]

sock puppet

marionett, bokstavligen: strumpdocka – falsk identitet i dis­kus­sions­forum på inter­net, i synner­het när personen bakom den falska identiteten använder den för att be­römma eller för­svara sig själv (alltså sin riktiga identitet). – Se också straw­man och ghost account. – Även: när en och samma person deltar i en diskussion under flera pseudo­nymer, vilket på engelska kallas för sock puppetry. – Läs mer i Wikipedia.

[bluff och båg] [diskussioner] [dold identitet] [pseudonymer] [ändrad 3 oktober 2012]