GBe

gigabit ethernet – en standard för dataöverföring med en gigabit per sekund. Används i optiska nät och kopparnät. Standarden fastställdes 1998 med den formella beteckningen IEEE 802.3z, vilket har grenat ut sig till andra standarder som också heter 802.3, men med andra bokstäver efter. Kallas också för 1000BASE, även det följt av olika bokstavskombinationer, som 1000BASE‑CX. Bokstavskombinationerna anger olika fysiska medier för dataöverföring. – Se också 10GBe. –Mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [förkortningar på G] [ändrad 2 december 2019]

GAP

generic access profile – den grundläggande teknik som gör att DECT‑telefoner av olika märken fungerar ihop. GAP är de grund­läggande funktioner som är gemen­samma för alla trådlösa telefoner som följer DECT‑standarden. Det består av tekniken för att ringa och ta emot telefonsamtal samt för att knyta en telefon till en viss bas­station. Mer avancerade funktioner, som nummer­presentation och talsvar, varierar från märke till märke.

[förkortningar på G] [telefoni] [ändrad 2 februari 2018]

GPRS

general packet radio services – en teknik för snabbare dataöverföring genom GSM‑nätet. Det är ett mellanting mellan vanlig GSM och 3g och kallas därför ibland för 2,5g. – GPRS kan användas för röstsamtal, e‑post, webbsidor, musik och bild. En påslagen GPRS‑telefon har ständigt en öppen linje till operatörens nät, även om inga meddelanden överförs. Därför kan kommunikation sättas igång och avslutas utan märkbara väntetider. Kommunikationen delas upp i paket, vilket innebär att telefonen kan hantera internetkommunikation. Kunden betalar inte per minut, utan för datamängden som överförs. – GPRS kräver extra­utrustning i GSM‑nätet och fungerar inte med enklare GSM‑telefoner. Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270 kilobit per sekund till skillnad från GSM, som klarar 9,6 kilobit per sekund. GPRS infördes i Sverige med början år 2000 och är fortfarande i bruk, eftersom GSM, även i telefoner för 3g och 4g, fortfarande används för röstsamtal.

[förkortningar på G] [mobilgenerationer] [mobilt] [ändrad 6 november 2019]

GSM

Global system for mobile communication – från början av 1990-talet till mitten av 2010-talet det dominerande systemet för mobila röstsamtal i Europa, Asien, Afrika och Australien.  – GSM används också i delar av USA och Latinamerika. GSM kommer att avvecklas i Europa under 2020-talet. Antalet GSM‑abonnenter kulminerade i mitten av 2010‑talet, men GSM har senare överflyglats av 3g och 4g. – GSM använder frekvenserna 900 och 1 800 megahertz i större delen av världen, men 1 900 megahertz i USA. Det är ett kretskopplat system med tids­del­ning (TDMA). GSM kallas ibland för 2g, andra generationens mobil­telefoni, men det är en benämning som har uppstått i efterhand (en retronym). Innan tredje generationen, 3g, infördes tillkom GPRS, en vidareutveckling av GSM, även känd som 2,5g. – Jäm­för med NMT.

[förkortningar på G] [mobilt] [ändrad 6 april 2023]