GPS

  1. – Global positioning system – satellitbaserat amerikanskt system för positions­­be­stäm­ning (GNSS). GPS används också för noggrann tidsbestämning. – 31 satelliter går i bana runt jorden, och sänder ständigt var sin radio­signal med exakt tid (se GPST). Tid anges med en nog­grann­het på mindre än en tiondels mikrosekund (en tiondels miljondels sekund). En tiondels mikrosekund är den tid som det tar för ljuset att röra sig 30 meter. Varje satellit sänder också sin position i förhållande till jordytan. En GPS‑mottag­a­re jämför signalerna från minst fyra satelliter, och kan då räkna ut sin position på jordytan med en noggrannhet på tre meter under goda omständigheter. Den räknar också ut höjd över havet. Med bara tre satellitsignaler kan GPS-mottagaren räkna ut position på jordytan, men inte höjd över havet. (Se trilaterering.) Av­stånd­et till varje satellit räknas ut med ledning av hur lång tid det tar för signalen att nå GPS-mot­tag­a­ren. – GPS-satel­literna ägs av amerikanska krigs­makten, som skickade upp satellit­erna under åren 1978—1988. Eftersom systemet är utvecklat för militärt bruk är GPS-mottagarna gjorda så att de inte kan upptäckas med signalspan­ing. De är alltså passiva, det vill säga att de tar emot signaler från satelliterna, men de sänder inga signaler – om de gjorde det så skulle fienden kunna lokalisera soldater genom signalspaning. (Många GPS‑mottagare för privat bruk sänder visserligen signaler, men det är för tilläggsfunktioner, som att hämta kartor eller för spårning.) – Sig­nal­erna från GPS‑satelliterna kan och får användas av alla, men från början fanns ett system, Selective avail­abil­i­ty, som gav civila användare mindre exakta positioner än vad amerikansk militär fick. Det systemet är bort­kopplat sedan år 2000. – Det officiella namnet på GPS är Navstar, Navigation satellite timing and ranging. – Den första satelliten, Vespucci, i en modernisering av GPS sattes i bana i december 2018 (se denna länk). – Se USA:s officiella webbsidor för GPS, gps.gov. – EU håller på att skicka upp en modernare variant av GPS, Galileo. Det finns också ett liknande ryskt system, Glonass, kinesiska Beidou och Indiens regionala IRNSS. – Håkan Lans navigationssystem STDMA bygger på GPS. – GPS‑systemet konstruerades utan tanke på it‑säkerhet, och har därför blivit utsatt för attacker, se GPS spoofing. Därför har Iridiums system för satellittelefoni tagits i bruk för att erbjuda ett säkrare alternativ till GPS. Bland annat krypterar det signalerna från satelliterna. – Läs också om Assisted GPS och geo­­block­e­r­ing;
  2. – se generalized processor sharing.

[förkortningar på G] [nätverk] [rymden] [utomhusnavigering] [ändrad 23 december 2018]

GIF

Graphics interchange format – ett vanligt format för komprimerade bildfiler. Det används för punkt­upp­bygg­da bilder, alltså bilder som beskrivs bild­punkt (pixel) för bildpunkt. – GIF‑formatet är ett av de äldsta formaten för bildfiler. Det är baserat på LZW‑algoritmen, som Unisys patenterade 1985. Under några år hävdade Unisys att alla program som användes för att komprimera och packa upp GIF‑filer krävde tillstånd, och eventuellt också avgift, från Unisys. Detta var dödfött, men stimulerade ut­veck­ling­en av andra, fria bildformat som PNG. Tvisten om patentet är överspelad, eftersom patentet har gått ut, och GIF‑formatet används fortfarande flit­igt. – GIF utsågs, något oväntat, till Årets ord 2012 av Oxford American Dictionary (länk). – Observera att när man på 2010‑talet talar om GIF‑bilder menar man ofta rörliga GIF‑bilder (animerade GIF‑bilder), alltså enkla rör­liga bilder i gif-format. – Se också cinemagraf och reaction GIF.

[filformat] [förkortningar på G] [grafik] [rörliga bilder] [ändrad 19 maj 2017]

GIX

Global internet exchange – global internetknutpunkt. – En GIX ansluter stora företagsnät och andra datanät till internet. Den mest kända GIX:en är Mae East i Washington i USA, men det finns andra GIX:ar, och i USA kallas de oftare för NAP. En känd GIX är D-GIX på KTH (länk) i Stockholm. Det var en av de första GIX:arna utanför USA.

[förkortningar på G] [internet] [ändrad 15 april 2017]

GPST

GPS-tid – den tidsskala som används i GPS-systemet. GPS‑tid syn­kro­ni­se­ra­des 1980 med den inter­na­tion­ella tidsskalan UTC, men har till skillnad från UTC aldrig lagt till skottsekunder. Därför ligger GPS‑tid i maj 2017 före UTC med 18 sekunder. Avvikelsen rättas vanligtvis till i den ut­rust­ning som får tid direkt från GPS‑sa­tel­­lit­­erna. De får med signalen från GPS‑sa­tel­lit­erna också information om hur stor avvikelsen är mellan UTC och GPS‑tid och kan justera sig själva automatiskt. – GPS‑tiden levereras av atomur på United States Naval Laboratory, se usno.navy.mil.

[förkortningar på G] [tidmätning] [ändrad 8 maj 2017]