kabelblåsning

dragning av kabel genom ett rör genom att man blåser tryckluft genom röret med högt tryck så att kabeln följer med. – Kabeln måste då rullas upp från en trumma som snurrar med minsta möjliga motstånd. Metoden har använts sedan 1980‑talet. Fördelen jämfört med den metod som användes tidigare (och fortfarande används ibland), nämligen att dra kabeln genom röret, är att kabelblåsning gör att kabeln kan gå runt hörn utan att nötas. – På engelska: cable jetting.

[kablage] [ändrad 10 december 2018]

USB-kondom

anordning som gör att en USB‑kontakt kan användas enbart för elektrisk uppladdning. – ”Kondomen” blockerar de stift i USB‑kontakten som används för överföring av data. USB‑kondomer används för att man med USB ska kunna ladda upp en mobiltelefon, surfplatta eller annat från en lånad dator eller laddningsenhet utan att riskera infektion med skadeprogram eller stöld av data. – På engelska: USB condom.

[it-säkerhet] [kablage] [usb] [ändrad 19 maj 2018]

outlet

  1. – se uttag;
  2. – butik som vill ge intryck av att sälja till låga priser;
  3. – återförsäljare.

[handel] [kablage] [ändrad 22 februari 2023]

uttag

  1. kontakt där man kan ansluta elektrisk eller elektronisk utrustning. Det kan vara allt från vägguttag för elektrisk ström till minneskortsuttag. – På engelska: outlet eller socket;
  2. – uttag av pengar, på engelska withdrawal.

[betalningar] [elektrisk ström] [kablage] [ändrad 23 september 2019]

UTP

  1. unshielded twisted pair – oskärmad partvinnad [kabel] – ett slags kopparkabel som används för fast telefoni och lokala nätverk. Att kabeln är partvinnad innebär att de elektriskt ledande trådarna är tvinnade runt varandra för att elektriska störningar ska ta ut varandra. Kabeln är däremot inte skärmad – det finns ingen separat metallfolie inbakad i isoleringen, vilket skulle ge bättre skydd mot elektromagnetiska störningar (jämför med koaxialkabel). Men eftersom kabeln inte är skärmad kan den göras tunn;
  2. – egentligen μTP – se micro transport protocol.

[fildelning] [förkortningar på U] [internet] [kablage] [webbpublicering] [ändrad 3 augusti 2019]

 

tråd

  1. – i programmering: en av två eller flera delar av ett program som kan köras oberoende av de andra trådarna och samtidigt med dem. – Oftast ingår trådarna i samma process, men de behöver inte göra det. Trådar kan användas i programmering för datorer med en enda processor (en enda kärna), eftersom de gör att programmet kan utnyttja processorn mer effektivt. Om en tråd för ögonblicket inte behöver processorn kan tiden ges till en annan tråd. Trådar används också i concurrent / samtidig programkörning och i parallellism. – På engelska: thread. – Se också threading, multithreading och hyperthreading;
  2. – tunn elektrisk ledning bestående av en eller ett fåtal metalltrådar, ofta, men inte alltid, med isolerande hölje. Lämpar sig bäst för montering inuti elektrisk och elektronisk utrustning. – På engelska: wire. – Jämför med kabel och sladd;
  3. – i diskussionsforum: en serie inlägg med svar och svar på svaren och så vidare i samma ämne. Kallas också för spår.

[diskussioner] [elektrisk ström] [elektronik] [elektronisk kommunikation] [kablage] [parallellt] [programkörning] [ändrad 25 februari 2022]

Serial ATA

förkortat: SATA – en snabbare version av ATA, lanserad 2002. Avsedd för direkt sammankoppling av pc och hårddisk och andra datalagringsenheter (men inte för anslutning till fristående lagringssystem). SATA har andra fysiska kontaktdon än ATA, men drivrutinerna är kompatibla. Delvis är Serial ATA tänkt som ett billigare alternativ till Fibre channel. – Läs mer på Serial ATA Working Groups webbsidor. För externa enheter finns external SATA, eSATA. – Läs också om Serial attached SCSI.

[kablage] [lagringsmedier] [sammankoppling] [ändrad 23 juli 2018]

seriell

Hankontakt för seriell anslutning. Fem stift i övre raden, fyra stift i undre raden.
Den klassiska serieporten.

i följd, en efter en – alternativet till parallell. – Seriell dataöverföring innebär att datamängden sänds som en enda serie ettor och nollor genom en enda ledning. Alternativet är parallell dataöverföring. – Fram till mitten av 00‑talet hade de flesta persondatorer en eller flera seriella portar, serieportar, alltså fysiska uttag för seriella kablar utformade i enlighet med standarden RS‑232. De kallades också för com‑portar. De användes för anslutning av modem, skrivare och annan extern utrustning. Sedan dess har den typen av portar till stor del kommit ur bruk på persondatorer, och ersatts av kontakter för USB, FireWire och ethernet. De teknikerna använder faktiskt också seriell dataöverföring, men orden seriell och serieport har kommit att förknippas med den typiska kontakten. – Jämför med sekventiell.

[hårdvara] [kablage] [sammankoppling] [ändrad 14 september 2018]