RS-232

RS-232-kontakt med 9 stift.
RS-232, modell mindre.

en standard för anslutning av utrustning till datorer, till stor del föråldrad. – RS‑232 reglerade bland annat utformningen av serieporten, som förr var standard på persondatorer. För industriell och vetenskaplig utrustning är kontaktdon utformade enligt RS‑232 fortfarande i bruk. – RS-232 står för Recommended standard 232. Standarden fastställdes 1960 av den numera upplösta amerikanska branschorganisationen Electronic industries association, senare Electronicis industries alliance, EIA. Standarden definierade ett antal kontaktdon med stift och motsvarande hål, och hur de skulle användas. Det finns flera utföranden med olika antal hål. Gemensamt är formen på blecket (likbent parallelltrapets – omöjlig att sätta in felvänd). Den tekniska utvecklingen inom datorområdet gjorde med tiden att det blev allt svårare att anpassa RS-232-kontakterna till nya behov. De började också framstå som onödigt stora, särskilt på bärbara datorer, och de var inte anpassade för utvecklingen mot allt lägre spänningar och högre datatakt. Serieporten enligt RS-232 hade ingått i den ursprungliga specifikationen för IBM PC, men 1997 fastställde Microsoft att den inte längre var nödvändig. Därefter kom nya system för sammankoppling, främst USB, som hade mindre kontakter, arbetade med lägre spänningar och var anpassade för nya användningsområden. Från mitten av 00-talet har RS‑232‑kontakter i stort sett försvunnit från persondatorer. – En utförlig redogörelse finns i Wikipedia.

[förkortningar på R] [inaktuellt] [kablage] [standarder] [14 juni 2018]

Dagens ord: 2023-05-18