SEE

Symbian exchange and exposition, tidigare Symbian smartphone show – en nerlagd årlig konferens och utställning som anordnades 2005—2010 för utvecklare av pro­gram för Symbian† (ett ner­lagt operativsystem för mobiltele­foner).

[förkortningar på S] [konferenser] [nerlagt] [ändrad 11 april 2020]

SSID

service set identifier – ett id‑nummer som skiljer ett trådlöst nätverk (wi‑fi) från ett annat. Kallas också för nätverksnamn. Det är en serie på 32 tecken och den följer med varje datapaket. All utrustning som är ansluten till samma trådlösa nät har samma SSID, och nätet släpper inte in meddelanden som har fel SSID. Ett SSID är inte hemlig, utan kan uppsnappas av vem som helst som avlyssnar trafiken i ett trådlöst nät. SSID gör alltså inget för it‑säkerheten, utan är bara till för att hålla i sär olika nät.

[förkortningar på S] [wi-fi] [ändrad 7 januari 2019]

SLAPP

kort för strategic lawsuit against public participa­tion – i USA: stämning som metod att be­gränsa yttrandefriheten. Kallas också för lawfare (law+warfare). – Personer eller organisationer som kritiserar storföretag eller mäktiga personer eller som avslöjar missförhållanden stäms för förtal, intrång i upphovsrätt eller något annat. I USA kan det vara effektivt, eftersom den svarande i ett civilmål betalar sina egna kostnader, även om hon frias. Därför finns det i flera delstater anti‑SLAPP‑lagar som ger domstolen möjlighet att avvisa stämningar som i själva verket riktar sig mot den svarandes yttrandefrihet. – Se också cyberSLAPP lawsuits och chilling effect.

[förkortningar på S] [juridik] [yttrandefrihet] [ändrad 31 januari 2020]

SCSI

SCSI-kontakt. (Källa: Wikipedia.)

– Small computer system interface – en äldre standard för sammankoppling av datorkomponenter. Förkortningen utläses ”skussi”. – Från början användes SCSI för anslutning av yttre tillbehör, som skrivare, men där har det ersatts av USB, som är behändigare, och av Thunderbolt, som är snabbare. Numera används SCSI för sammankoppling av komponenter inuti datorer, där hög överföringstakt är viktigt. – SCSI kom på 1980‑talet, och sedan dess har ett antal varianter utvecklats, bland annat Serial attached SCSI, iSCSI och SCSI Express. – Läs mer på branschorganisationen SCSI Trade Association STA:s webbplats: scsita.org.

[förkortningar på S] [kablage] [sammankoppling] [ändrad 24 augusti 2020]

SETI

Search for extra-terrestrial intelligence – ett forskningsprojekt som söker efter tecken på intelligent liv i världsrymden genom analys av data från radioteleskop. Projektet har pågått sedan 1959. – Läs mer på seti.org. – Observera att det avvecklade projektet SETI@home† drevs fristående från forskningsinstitutet SETI. – Utbrytargruppen METI (messaging extraterrestrial intelligence) bildades 2014, se meti.org.

[forskningsprojekt] [förkortningar på S] [rymden] [ändrad 4 juni 2021]