software asset management

(SAM) – förvaltning av all mjukvara som finns i en organisation. Det gäller för mjukvarans hela livscykel. I software asset management ingår inventering av den mjukvara som finns i organisationen samt inköp, underhåll, licenser, uppdatering, rättelser (patchning), it-säkerhet, anpassning till EU:s dataskyddsförordning, avveckling av program och migrering till nya program och databaser. 

[it-system] [mjukvara] [29 november 2018]