Alliance for open media

sammanslutning som vill skapa ett nytt, öppet format för internet­video. – Alliance för open media bildades i sep­tem­ber 2015, och består av Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Mozilla och Net­flix. Samman­slut­ningen har bildats där­för att allt fler aktörer har tröttnat på Flash, och vägrar använda det. Det nya formatet, som ännu inte har något namn, ska vara an­passat för ström­mande medier och ström­snålt för att passa på batteri­driven ut­rust­ning. Det ska också kunna an­vändas fritt. – Se aomedia.org.

[organisationer] [videoteknik] [ändrad 1 november 2017]

Dagens ord: 2015-11-01