annonsblockerare

program som gör att annonser på webbsidor inte visas för besökare på webbsidan. Annonserna laddas inte heller ner. –  Annonsblockerare är oftast insticks­pro­gram till webb­läsaren. An­vänd­arna installerar annonsblockerare, inte bara för att slippa annonser i all­män­het, utan också därför att annonser ofta tar tid att ladda ner och inne­håller störande ljud samt videofiler som tar mycket pro­cessor­kraft. Bland yngre personer är det en majoritet som har annonsblock­er­are. Annonsörer försöker givetvis motverka detta, liksom mass­medier som är beroende av annons­intäkter. Besökare som har annons­block­erare kan därför drabbas av inskränk­ningar i tillgången på informa­tion, eller upp­manas att betala för tillgång till mediet. – På engelska: adblocker.

[webbläsare] [webbreklam] [ändrad 28 december 2018]