AOSP

förkortning för Android open source project – den officiella källkoden till Android. – AOSP förvaltas av Google, men får användas fritt av alla, med eller utan ändringar. Det krävs att man följer vissa licens-villkor. För att operativsystem som bygger på AOSP ska få kallas för Android krävs att de följer Android compatibility program (ACP). Om man inte vill kalla det för Android får man ändra det till oigenkännlighet. – Se Androidcentral (länk).

[android] [förkortningar] [öppen källkod]