backhaul

  1. – allmänt i datakommunikation: anslutningsnät – förbindelsen mellan ett stamnät och det accessnät som abonnenten är direkt ansluten till (the local loop). Kallas på engelska också för the middle mile;
  2. backhauling – onödiga omvägar i datakommunikation, till exempel att data som ska skickas från ett lokalkontor i Hongkong till företagets molntjänst måste ta vägen över huvudkontoret i London. Kallas också på engelska för tromboning;
  3. – ibland översätts backhaul med stamnät, vilket är fel enligt punkt 1;
  4. – i telekommunikation: förbindelsen mellan en basstation för mobil­tele­foni och opera­tö­rens kärnnät;
  5. – om wi‑fi – en särskild radiokanal, ofta runt fem gigahertz, för kommunikation mellan noderna i ett mesh‑nätverk, separat från kanalen som överför data till användarens dator;
  6. – i tv: överföring av hela, inspelade program till en tv‑station för sänd­ning till all­män­heten senare;
  7. – ursprunglig betydelse: returlast, returtrafik, returtransport – last som ett transportföretag åtar sig för att föraren ska slippa köra till­baka med tom lastbil.

[mobilt] [nätverk] [radio och tv] [transport och logistik] [wi-fi] [ändrad 11 oktober 2019]