BeOS

nerlagt operativsystem från före­taget Be†. – BeOS var ett från grunden ny­kon­stru­e­rat opera­tiv­­system som var gjort med tanke på multi­­medier, och kon­­stru­e­rat för att hantera stora data­­mängder snabbt. BeOS var inte ett utförande av Unix, men det var Posix-anpassat. Det skrevs för Bes egen dator Bebox. BeOS visades upp 1995, och började säljas till all­­män­­heten 1997. Då hade datorn Bebox redan lagts ned. Beos kom därför i stället i en version för Mac­­intosh. 1998 kom en version för datorer med Intel-pro­cessor. – Men opera­tiv­­systemet blev inte fram­­gångs­­rikt. Apple övervägde visserligen att köpa rättig­heterna till BeOS för sitt nya operativ­system, men valde i stället Nextstep. I slutet av 2001 köpte Palm rättig­­het­er­na till BeOS, och före­­taget Be lades ned i början av 2002. – Se Wiki­pedia* (länk). – Men 2009 kom en beta­­version av ett operativ­system, Haiku, som är en re­­in­kar­na­tion av BeOS. – Flera av ut­veck­larna bakom BeOS arbetar på Googles operativsystem Fuchsia.