Big Mac

  1. – Bigmac – ett misslyckat försök på 1980‑talet att kon­stru­era en Unix‑baserad Mac­intosh. Den skulle an­vändas som server i systemet Macintosh Office. Pro­jektet leddes av Steve Jobs†, men projektet lades ner 1985 när Jean-Louis Gassée tog över Jobs jobb. Teknik som utvecklades i projektet användes trots det senare av Apple. – Steve Jobs fort­satte att arbeta med Unix på NeXT† och, efter åter­komsten till Apple, med Mac OS X (numera macOS). – Se artikeln Apples BigMac project (länk);
  2. – informellt namn på Macintosh 512K som såldes 1984‑1986. Den hade ett arbets­minne på 512 kilo­byte, till skillnad från den allra första Macen som hade 128 kilo­byte, och därför kallades den för ”Big”;
  3. – informellt namn på System X, en super­dator som bestod av 1 100 Macintosh-datorer och som byggdes 2003 på Virginia Tech;
  4. – en hamburgare.

[datorer] [it-historia] [ändrad 13 november 2019]

Dagens ord: 2013-11-27