caching proxy

server med kopior av webbsidor, använd för att minska belastningen på webbservern som originalen finns på. – Många internetoperatörer lagrar kopior av miljontals webbsidor på servrar. När en besökare anropar en av de webbsidorna levererar internetoperatören en kopia från servern. Därför behöver anropet inte skickas hela vägen till den webbserver som originalet finns på, och som kan vara hårt be­lastad. Metoden minskar belastningen på nätverket och ger kortare svarstider för besökarna. – En svårighet är att många webbsidor, till exempel tidningar och andra massmedier, uppdateras ständigt, så att den lagrade kopian kan bli inak­tuell på några minuter. – Se också cache och proxy.

[webben] [ändrad 22 juni 2020]