Chromium OS

Googles operativ­system Chrome OS släppt som ett projekt med öppen källkod. – Skill­naden mellan Chrome OS och Chromi­um OS är att Chrome OS är en pro­dukt som Google ensamt utveck­lar och tar ansvar för, medan Chromi­um OS är en platt­form som är till­gäng­lig för alla att för­bättra och ändra. (Jäm­för med för­hållan­det mellan Netscape Navigator† och Mozilla. – Mer på dev.chromium.org. – Läs också om webbläsaren Chromium.

[linux] [öppen källkod] [ändrad 7 september 2017]