Chrome OS

Knappliknande runt märke med 3d-effekt. I mitten en blå boll. Den är omgiven av tre bitar i grönt, gult och rött.
Chrome OS märke.

Chrome operating system – ett operativsystem från Google för persondatorer. – Chrome OS tillkännagavs 2009. 2011 kom datorer med Chrome OS, se Chromebook. Chrome OS finns inte för nerladdning, utan säljs bara till datortillverkare som förinstallerar det på sina datorer. – Chrome OS är i princip Googles webbläsare Chrome, körd direkt på en Linuxkärna. Operativsystemet hade från början inget annat användargränssnitt än webbläsaren. Men 2012 införde Google ett grafiskt användargräns­­snitt, Aura, som är likt traditionella grafiska användargränssnitt, men som fortfarande är helt baserat på webbsidor. – Att utveckla program för Chrome OS inne­bär att utveckla pro­gram som kan köras i webbläsare. Det går inte att installera traditionella program som fungerar vid sidan av webbläsaren. (Men läs om det troligen nerlagda Project Campfire.) Program för Chrome OS kan också köras i vilken webbläsare som helst, till exempel i Firefox, vilket i sin tur innebär att de kan köras i en webbläsare på vilken dator som helst. Tanken är förstås att det ska gå märk­bart snabbare om man har Chrome OS. – Chrome OS ska inte för­växlas med Android, Googles ope­rativ­system för mobiltelefoner, surfplattor och hemelektronik. – I slutet av 2015 ryktades det att Google har kommit fram till att intresset för Chrome OS är så lågt att det bör avvecklas som separat produkt och slås ihop med Android. Det har dock inte skett (september 2020). – Mer på Googles webbsidor. – Samma operativ­system utvecklat i öppen käll­kod heter Chromium OS. – Läs också om operativsystemet Fuchsia och om CloudReady.

[linuxdistributioner] [ändrad 17 september 2020]