Chrome OS

Knappliknande runt märke med 3d-effekt. I mitten en blå boll. Den är omgiven av tre bitar i grönt, gult och rött.
Chrome OS märke.

Chrome operating systemoperativ­system från Google för person­datorer. – Chrome OS tillkännagavs 2009. 2011 kom datorer med Chrome OS, se Chrome­book. Chrome OS finns inte för nerladdning, utan säljs bara till datortillverkare som förinstallerar det på sina datorer. – Chrome OS är i princip Googles webbläsare Chrome, körd direkt på en Linuxkärna. Operativ­­systemet hade från början inget annat användar­­gräns­­snitt än webb­­läsaren. Men 2012 införde Google ett gra­fiskt användar­­gräns­­snitt, Aura, som är likt tra­­di­tio­n­ella gra­fiska användargräns­snitt, men som fort­­farande är helt baserat på webb­­sidor. – Att utveckla program för Chrome OS inne­bär att ut­veckla pro­gram som kan köras i webbläsare. Det går inte att in­stallera tra­­di­tio­n­ella pro­gram som fungerar vid sidan av webb­­läsaren. (Men läs om det troligen nerlagda Project Campfire.) Pro­gram för Chrome OS kan också köras i vilken webbläsare som helst, till exempel i Firefox, vilket i sin tur innebär att de kan köras i en webb­läsare på vilken dator som helst. Tanken är förstås att det ska gå märk­bart snabbare om man har Chrome OS. – Chrome OS ska inte för­växlas med Android, Googles ope­rativ­system för mobiltelefoner, surfplattor och hem­elektronik. – I slutet av 2015 ryktades det att Google har kommit fram till att intresset för Chrome OS är så lågt att det bör av­vecklas som separat produkt och slås ihop med Android. Det har dock inte skett (september 2017). – Mer på Googles webbsidor. – Samma ope­rativ­system ut­­vecklat i öppen käll­kod heter Chromium OS. – Läs också om operativsystemet Fuchsia.

[linux] [ändrad 24 maj 2019]