Cloud OS

  1. molnoperativsystem, moln-OS – allmän beteckning på operativsystem som är kopplade till molnet. Sådana operativsystem har en webbsida som grafiskt användargränssnitt. Alla data som användaren sparar lagras i molnet, alltså på servrar som man når genom internet. Program körs antingen som tilläggsprogram till webbläsaren eller genom samverkan med molnet. Sådana operativsystem kan ofta användas även när datorn inte är ansluten till internet. Det användaren har gjort på datorn syn­kron­i­seras då med molnet när datorn ansluts till nätet;
  2. Microsofts satsning på att knyta existerande Microsoft­program till Microsofts servrar i molnet. – Se Microsofts webbsidor (från 2013);
  3. – se också CloudLinux.

[molnet] [operativsystem] [windows] [ändrad 10 december 2022]