Dataskyddsdirektivet

  1. – (Data protection directive) – ett överspelat EU-direktiv från 1995 om skydd av personupp­gifter. – Dataskyddsdirektivet genomfördes i Sverige i form av Personuppgiftslagen† (PuL). Dataskyddsdirektivet är sedan maj 2018 ersatt av EU:s Dataskyddsförordning. – Hela Dataskyddsdirektivet på svenska finns på EU:s webbsidor. – Förväxla inte Dataskyddsdirektivet med Datalagringsdirektivet;
  2. – se Brottsdatalagen.

[dataskydd] [eu] [inaktuellt] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 9 september 2021]