Dataskyddsdirektivet

  1. – (Data protection directive) – överspelat EU-direktiv från 1995 om skydd av personupp­gifter. Det genomfördes i Sverige i form av Personuppgiftslagen† (PUL). Dataskyddsdirektivet är sedan maj 2018 ersatt av EU:s Dataskyddsförordning. – Hela Dataskyddsdirektivet på svenska finns på EU:s webb­sidor. – Förväxla inte Dataskyddsdirektivet med Datalagringsdirektivet;
  2. 2016 års dataskyddsdirektiv, Brottsdatalagen – fullständigt namn: EU:s direktiv om skydd av per­son­upp­gift­er vid brotts­be­kämp­ning, brottmålshantering och straff­verk­stäl­lig­het. Den svenska texten till EU-direktivet finns här. Regeringen tillsatte 2016 en utredning för hur di­rek­tiv­et ska införas i svensk lag, se direktiv. Ett delbetänkande pub­li­ce­ra­des i april 2017 under namnet Brottsdatalag, se här.

[dataskydd] [eu] [inaktuellt] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 23 juli 2018]